เยี่ยมผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมือง

forOldy ขอขอบคุณ นิสิตหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขนงวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ นำโดย รศ.ร.อ.หญิง ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ ที่ได้มาเยี่ยมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชนพูนทรัพย์ และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์  

Read more

แบ่งปัน & ช่วยเหลือกัน

forOldy ขอขอบคุณ สมาขิกกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ -ป้าชนิดา ฤทธาภัย ที่มอบเตียงไม้ไผ่  -เครือวัลย์ ทับทอง ที่มอบผ้าถุงไว้ปูคาดบนที่นอน -นิสิต ป.โท คณะพยาบาล จุฬา ฯ ที่ช่วยขนยัาย ทำความสะดวกและแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ** ให้ตาสุเทพฯ ได้นอนพักฟื้นจากอาการป่วย

Read more

รถเข็นนั่งให้คุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณนิพัฒทรา หยงสตาร์ ที่อุดหนุนรถเข็นนั่งจากร้านคุณตาคุณยายให้คุณยายที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอให้คุณนิพัฒทรา หยงสตาร์และคุณยาย มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

พัด>>คลายร้อน

ยายเงาะ สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ forOldy คลายร้อนด้วยการสร้างที่พักพิงด้วยไม้ติดกับบ้านและสานพัดพลาสติกหลากสี ยายบอกว่า ยามนี้นอนบ้านไม้เย็นสบาย มีลมผ่านช่องเล็กๆ ระหว่างแผ่นไม้ ลมเย็นสบายดี และได้นั่งสานพัดไปด้วย  สนใจพัดยายเงาะ ราคอันละ 35.-บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

อุปกรณ์ช่วยเดินในช่วงพักฟื้น

forOldy ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยในพักฟื้นจากประสบอุบัติเหตุหกล้มและกระดูกสะโพกหักของคุณป้า โดยมอบวอล์คเกอร์แบบพับได้ไว้ช่วยในการหัดเดิน ขอขอบคุณ คุณธันย์ชนก แซ่ล้อ ที่เป็นธุระจัดการให้ในครั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com  

Read more

คุณแม่เลิกใช้แล้ว มอบให้ร้านคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณศุภกร แสงสว่าง ที่มอบไม้เท้า วอล์คเกอร์ กระโถนปัสสาวะคนป่วยแบบนอนและเงินสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณศุภกร แสงสว่างมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้ดวงวิญญาณคุณแม่ผ่องศรี แสงสว่างได้ไปสู่สุคติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ ร้านคุณตาคุณยาย By forOldy

forOldy Project โครงการดี ๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ด้วยตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ Aging Society ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งที่ถูกทอดทิ้ง ลูกหลานไม่มีเวลาใส่ใจดูแล และยากจน ยังคงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้กลุ่มคนจิตอาสา forOldy ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจก้าวหน้ามาถึงวันนี้ไม่ได้ หากขาดกำลังหลักอย่าง คุณอรนุช

Read more

“ครอบครัว” กับการดูแลสุขภาพจิต

ปัจจุบันสังคมที่ผู้คนห่างเหินกันในปัจจุบัน ทำให้สถาบันครอบครัวไทยที่เป็นหน่วยพื้นฐานและเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคมอ่อนแอลงอย่างมาก เด็กและคนชราค่อนข้างเหงาและว้าเหว่ ขาดคนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด สังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาคนรุ่นใหม่ที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดความอดทนรอคอย และความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตต่ำลง ผู้สูงอายุ ที่มีจำนวนมากขึ้นอยู่กับความเหงา และมีปัญหาโรคซึมเศร้ามากขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญ เร่งด่วน และเริ่มต้นได้เลยคือ การทำครอบครัวให้แข็งแรง โดยการให้เวลาแก่กัน มีกิจ กรรมร่วมกัน โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย อาทิ การออกกำลังกายในสวนสาธารณะ

Read more

เเก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วย 4 Smart

กรมอนามัยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในอีก 20 ปีข้างหน้า อยู่ที่ 85 ปี และต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี ที่ผ่านมามีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเเก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิดไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยหรือ 4 Smart ได้แก่

Read more

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของ มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society

ในนามโครงการเพื่อผู้สูงอายุ-forOldy ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุในงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ forOldy สู่สังคม Aged Society เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 กองทุนรวมคนไทยใจดี BKIND บลจ. บัวหลวง บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนประเทศไทย HelpAge

Read more