ผู้สูงอายุที่ตายตามลำพังในประเทศไทย

เป็นภาพที่น่าเศร้าและสะเทือนใจเมื่อพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ตามลำพังซึ่งกว่าจะมีคนมาพบศพก็อืดเน่าให้หนอนกินไปแล้ว เรื่องผู้สูงอายุเสียชีวิตตามลำพังนี้มีมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นเพราะเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดมีผู้สูงอายุจำนวนมากเกือบร้อยละ 30 ของประชากรของญี่ปุ่น หรือราว 35 ล้านคน และมีผู้ที่อยู่ตามลำพังจำนวนมากราว 18 ล้านคน (ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายวัย 50 ปีเศษ และผู้หญิงวัย 80 ปีขึ้นไป) สถานการณ์ที่มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โคโดคุชิ (Kodokushi)

Read more

ร้านคุณตาคุณยาย : สิ่งของเหลือใช้…ที่ยังมีใครต้องการ

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางช่วยเชื่อมผู้ให้และผู้รับได้มาเจอกัน โดยเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว นำมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเล็กน้อย หรือหากอยู่ในสภาพดีก็ทำความสะอาดให้พร้อมใช้ ผู้ที่ต้องการใช้สามารถเลือกได้การเช่าระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงซื้อในราคาถูก แต่หากมีราคาสูงมาก สำหรับผู้มีรายได้น้อย ร้านคุณตาคุณยายก็พร้อมจะช่วยจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ตามสมควร      

Read more

เก้าอี้เพืีอผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกัลยาณมิตร (บ๊อ การ์ พี่ณา ปุ่ม พี่ฑูรย์ พี่รอก แป้น) ที่รวบรวมเงินมอบใหั forOldy เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พับ จำนวน 12 ตัวเพื่อทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชำรุดและใช้ในกิจกรรมเพืี่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

Read more

Walker เลิกใช้แล้ว มอบให้ส่งผู้ต้องการใช้

forOldy ขอบคุณ คุณสาลินี แหวนวงษ์ ที่น้องชายเลิกใช้ไว้ให้ผู้ต้องการได้ใช้ต่อสนับสนุนกิจการร้านคุณตาคุณยาย ขอให้คุณสาลินี แหวนวงษ์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา forOldy ได้ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อการจัดการทรัพย์สิน” โดยมีประเด็นเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องความสามรถบุคคล การแก้ไข พรบ.ผู้สูงอายุ ในการกำหนดมาตรการลงโทษที่ชัดเจน การแก้ไขกฏหมายการอุปการะเลี้ยงดู การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ เป็นต้น

Read more

สูงวัยไทยป่วย “ความดันโลหิตสูง” เพิ่มมากขึ้น

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO พบว่า 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ป่วยเป็นภาวะความดันโลหิตสูง และภายในปี 2568 คาดว่า ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นถึง 1.56 พันล้านคนทั่วโลก โดยในสัดส่วนของประเทศไทยนั้น พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงกว่า 1.6 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งหมด

Read more

กระดูกพรุน ภัยร้าย! คนสูงวัย

ปัจจุบันเรามักได้ยินว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม “ผู้สูงอายุ” แล้ว ทำให้มีคำแนะนำหรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุว่ามีโรคอะไรที่จะเกิดขึ้นเมื่อพยาธิสรีระมีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ควรต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในผู้สูงอายุ เป็นภัยร้ายที่อาจตามมานั่นคือ“กระดูกพรุน” ที่รอวันหักในเวลาที่เกิดพลัดหกล้ม จนกลายเป็น“วงจรเศร้าสลด”และต้องทนทุกข์ทรมานก่อนจากโลกนี้ไป  ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “กระดูกพรุน” มีสาเหตุเกิดจากการสูญเสียมวลกระดูก ทำให้กระดูกบางลง หากนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเปลือกไข่เปราะๆ บางๆ แตกหักง่าย ทำให้บางคนตัวเตี้ยลง เนื่องจากกระดูกโปร่งบางและยุบตัวช้าๆ ที่น่าเป็นห่วง คือผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมีโอกาสเกิดกระดูกแตกหักง่ายกว่าคนทั่วไป จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเองมีภาวะ “กระดูกพรุน” โดยทั่วไปกระดูกที่พรุนหรือมวลกระดูกบางลงจะไม่มีอาการแสดงออก เรียกว่าเป็นภัยเงียบที่ซ่อนเร้นอยู่

Read more

6 วิธีดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

ปัญหาหนึ่งของผู้สูงอายุที่สังคมไทยต้องช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง คือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นภาวะที่พบมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโครงสร้างประชากรของไทยในปัจจุบัน มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาโรคอัลไซเมอร์ แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะสำหรับตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว คนรอบข้าง และสังคมอย่างที่เรานึกไม่ถึงกันเลยทีเดียว ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆ ที่ผู้สูงอายุออกไปนอกบ้านลำพัง หรือพลัดหลงกับบุตรหลานแล้วไม่สามารถตามตัวกลับบ้านได้ บางคนก็ถูกบุตรหลานทอดทิ้ง บางคนอาจประสบอุบัติเหตุหรือต้องกลายเป็นบุคคลคนเร่ร่อนไป ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จำนวนมากถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่คนเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงดูครอบครัว และทำงานสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของเรา

Read more

ยืมเครื่องอ๊อกซิเจนช่วยหายใจ และเตียงคนไข้ ที่ foroldyshop

“ยืมเครื่องอ๊อกซิเจนช่วยหายใจ และ เตียงคนไข้ ที่ foroldyshop ไม่คิดว่าจะมีศูนย์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ติดเตียงแบบนี้ด้วย เนื่องจากแม่เราเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง (แม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ มีอาการระบบสมองไม่รับรู้เนื่องจากสมองบางส่วนถูกทำลายจากการที่เลือดไม่ไปเลี้ยง) เมื่อโรงพยาบาลให้แม่กลับไปอยู่บ้าน ซึ่งแน่นอนคนไข้ติดเตียงที่ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา ตอนแรกก็ทำอะไรไม่ถูก เลยโทรไปติดต่อพี่ (หาข้อมูลจาก web)…เจ้าของศูนย์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำ รู้สึกประทับใจค่ะ ที่มีคนที่คล้ายๆ กับเป็นจิตอาสาทำเพื่อคนอื่น ลองคิดดู

Read more