เช่ารถเข็นนั่งพาคุณแม่แอ๋วเหนือ

forOldy ขอขอบคุณ คุณปทิตตา มีหนุน ที่ใช้บริการเช่ารถเข็นนั่งให้คุณแม่ พาท่านไปไหว้พระ เที่ยว จ.เชียงใหม่ ขอให้คุณปทิตตา มีหนุนและคุณมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com  

Read more

เตรียมเตียงไว้รอแม่กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้าน

forOldy ขอขอบคุณ คุณสุรางค์ ไม้เจริญ ที่อุดหนุนเตียงนอนผู้ป่วยให้คุณแม่ เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบไว้นอนพักรักษาตัว ขอให้คุณแม่อาการดีขึ้นและหายป่วยในเร็ววัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

รถเข็นนั่งเช่า จากร้านคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณรัชฎา วิริยะพงศ์ เช่ารถเข็นนั่งเพื่อพักฟื้นและใช้ชีวิตประจำวัน ไปสอนหนังสือ ขอให้คุณรัชฎา วิริยะพงศ์ หายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะ    

Read more

ขอเช่าเตียงราคาถูกให้คุณพ่อที่ขยับด้านขวาไม่ได้

forOldy ขอขอบคุณคุณบุศรา ทองประหยัด ที่ใช้บริการเช่าเตียงผู้ป่วยจากร้านคุณตาคุณยายให้คุณพ่อ ที่ป่วยเลือดออกในสมองไว้พักรักษาตัวและกายภาพที่บ้าน ขอให้คุณบุศรา ทองประหยัดและสมาชิกในครอบครัวทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ    

Read more

วอล์คเกอร์ช่วยเดิน

ขอขอบคุณป้าแอ๋ว-คุณสาคร รุ่งเรืองอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุของ forOldy ที่ได้อุดหนุนวอล์คเกอร์จากร้านคุณตาคุณยายมอบให้ลุงดุ่ย เพื่อนบ้านไว้เป็นช่วยเดินให้สะดวกสบายขึ้น ขอให้ป้าแอ๋วมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

เช่าเตียงและที่นอนลมให้คุณแม่พักรักษาตัว

forOldy ขอขอบคุณ คุณอรัญ นิอุมา ที่ใช้บริการร้านคุณตาคุณยายโดยเช่าเตียงผู้ป่วยกับที่นอนลมให้คุณแม่อายุ 82 ปีที่ประสบอุบัติเหตุล้ม ไว้ใช้ในระหว่างพักรักษาตัวที่บ้าน ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ    

Read more

บุญต่อบุญ…คุณตาคุณยายที่จังหวัดน่าน

forOldy ขอขอบคุณ คุณอัญพัชญ์ สัตยาพันธ์ มาอุดหนุนรถเข็นนั่งจากร้านคุณตาคุณยายเพื่อนำไปบริจาคมอบให้ผู้สูงอายุที่ จ.น่าน ขอให้บุญกุศลนี้อำนวยพรให้คุณอัญพัชญ์ สัตยาพันธ์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ    

Read more

อุปกรณ์ผู้สูงอายุที่เลิกใช้แล้ว มอบให้หมุนเหวียนใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณคุณวาสินี ตุงคะเกษตริน ที่มอบเตียง ไม้เท้า รถเข็น อุปกรณ์กายภาพให้ร้านคุณตาคุณยายเพื่อนำรายได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณวาสินี ตุงคะเกษตรินและสมาชิกในครอบครัวมีความสุข สุขแข็งเรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

ดีใจที…เตียง…จะได้มีคนใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณ คุณจารุณี พงษ์พิยเดช มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ไม้เท้า สายซัคชั่นเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณจารุณี พงษ์พิยเดช และสมาชิกในครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

เครื่องฟอกอากาศไม่ได้ใช้แล้ว บริจาคให้โครงการเพืี่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณกัญจนา เนมิตมานสุข ที่บริจาคเครื่องฟอกอากาศ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอขอบคุณ คุณกัญจนา เนมิตมานสุข ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more