คุณแม่เลิกใช้ มอบให้ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ คุณศรัญญา วนาสุข ที่บริจาควอล์คเกอร์ที่คุณแม่เลิกใช้แล้วแบบพับได้และพับไม่ได้ให้ร้านคุณตาคุณยายสนันสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณศรัญญา วนาสุข และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

รถเข็นนั่งให้คุณแม่

forOldy ขอขอบคุณ คุณพรทิพย์ เจริญสุข  ที่อุดหนุนรถเข็นนั่งให้คุณแม่ ป่วยด้วยโรคชรา อายุ 82ิ ปี ไว้พาคุณแม่ไปเที่ยวกับครอบครัว ขอให้คุณคุณพรทิพย์ เจริญสุขและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

เลิกใช้แล้ว มอบให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณ คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปี ที่ได้มอบวอล์คเกอร์และโถครอบส้วมที่ใช้ในช่วงพักฟื้นรักษาตัว พร้อมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการร้านคุณตาคุณยายและกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปีและสมาชิกครอบครัวทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

แบ่งปัน & ช่วยเหลือกัน

forOldy ขอขอบคุณ สมาขิกกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ -ป้าชนิดา ฤทธาภัย ที่มอบเตียงไม้ไผ่  -เครือวัลย์ ทับทอง ที่มอบผ้าถุงไว้ปูคาดบนที่นอน -นิสิต ป.โท คณะพยาบาล จุฬา ฯ ที่ช่วยขนยัาย ทำความสะดวกและแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ** ให้ตาสุเทพฯ ได้นอนพักฟื้นจากอาการป่วย

Read more

รถเข็นนั่งให้คุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณนิพัฒทรา หยงสตาร์ ที่อุดหนุนรถเข็นนั่งจากร้านคุณตาคุณยายให้คุณยายที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอให้คุณนิพัฒทรา หยงสตาร์และคุณยาย มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

อุปกรณ์ช่วยเดินในช่วงพักฟื้น

forOldy ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยในพักฟื้นจากประสบอุบัติเหตุหกล้มและกระดูกสะโพกหักของคุณป้า โดยมอบวอล์คเกอร์แบบพับได้ไว้ช่วยในการหัดเดิน ขอขอบคุณ คุณธันย์ชนก แซ่ล้อ ที่เป็นธุระจัดการให้ในครั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com  

Read more

คุณแม่เลิกใช้แล้ว มอบให้ร้านคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณศุภกร แสงสว่าง ที่มอบไม้เท้า วอล์คเกอร์ กระโถนปัสสาวะคนป่วยแบบนอนและเงินสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณศุภกร แสงสว่างมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้ดวงวิญญาณคุณแม่ผ่องศรี แสงสว่างได้ไปสู่สุคติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

คุณแม่เลิกใช้แล้ว มอบให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณจตุพล ไชยยากูลวัฒน์ ที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนำไปเยี่ยมสมาชิกผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ขอให้คุณจตุพล ไชยยากูลวัฒน์ มีสุขภาพแข็งแรง และให้ดวงวิญญาณคุณแม่ไปสู่สุขคติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

มอบของใช้ผู้สูงอายุ

รวมกลุ่มกัลยาณมิตร มอบของใช้ผู้สูงอายุ forOldy ขอขอบคุณ คุณปิยะนาถ โยธามาศ คุณกัณยพร ชั้นเฟื่องฟู คุณณัฐฐิกาล อิ่มกมล คุณอรุณ กลีบมณฑา คุณสมศรี กลิ่นเกษร คุณปทิตตา เจมส์ คุณดุษฎี พานทอง คุณธันยา รัตน์

Read more

ส่งต่อไม้ค้ำยันให้คนพิการ

forOldy ได้ส่งต่อไม้ค้ำยันจำนวน 45 อัน ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สืบเนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้ใช้จึงแบ่งปันให้คนพิการ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริจาคทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com  

Read more