มอบให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขออบคุณ อาจารย์อุบลศรี เสนาะรักษ์ (กอบัว) ซึ่งตั้งใจซื้อให้คุณพ่อแต่ไม่ได้ใช้เนื่องจากเก้าอี้สูงเกินไป ขอให้คุณพ่อและอาจารย์อุบลศรี เสนาะรักษ์ มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com  

Read more

คุณแม่เลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณคุณวิลาวัณย์ ตรีรัตนชวลิต บริจาคเก้าอี้นั่งถ่าย ไม้เท้า รองเท้าสุขภาพของคุณแม่เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณวิลาวัณย์ ตรีรัตนชวลิต มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com  

Read more

เตียงและที่นอนลม ที่เลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ คุณยายรำพึง เขียนจตุรัส ที่มอบเตียงและที่นอนลมของคุณตาอุดม เขียนจตุรัสเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้อานิงสงส์นี้เป็นพลังให้คุณตาอุดม เขียนจตุรัส ได้ไปสู้ภพภูมิที่ดีและขอให้คุณยายรำพึง เขียนจมีตุรัสมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

คุณพ่อเลิกใช้แล้ว ลูกๆ ขอมอบให้เพื่อแบ่งปันคนอื่นใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณคุณสมจินตนา ลิขิตธนวัฒน์ บริจาครถเข็นนั่ง เก้าอี้นั่งถ่ายสามขา วอล์กเกอร์พับได้ ไม้ค้ำยันและไม้ เท้าก้านร่มของคุณพ่อที่เลิกใช้มาหลายปีแล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณสมจินตนา ลิขิตธนวัฒน์และครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งนะค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

บริจาคสิ่งของสนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณกฤติยา สมุทรโคจร ที่บริจาคเครื่องฟอกอากาศและเสื้อผ้า ผ้าห่มเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูง อายุ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

เลิกใช้แล้วมอบให้

forOldy ขอขอบคุณคุณชัชชญา เพชรปรีดากร ที่บริจาคหัวเกจ และถังออกซิเจนสนับสนุนกิจกรรมร้านคุณตาคุณยาย ขอ ให้คุณคุณชัชชญา เพชรปรีดากร มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

คุณแม่หายดีแล้ว ขอมอบคืนเพื่อการส่งต่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณแม่บุญยัง กรพิทักษ์ และลูกๆ ที่ได้มาอุดหนุนเตียงไฟฟ้าเพื่อนอนพักรักษาตัวที่บ้านเมื่อสามปีที่ แล้วและได้บริจาคคืนกลับให้ร้านคุณตาคุณยายเพืี่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมของโครงการเพื่อสูงอายุ ขอให้คุณแม่รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

เพื่อผู้ป่วยได้เย็นสบายใจ

forOldy ร่วมกับกัลยาณมิตรโรงพยาบาลนพรัตน์เพื่อความเย็นสบายของผู้มารักษาตัวในโรงพยาบาล ขอขอบคุณเป็นพิเศษ -นางสาวกานต์มณี วัฒนะอุดมศิลป์ -ครอบครอบเจรียงโรจน์ ชื่นศรีวิโรจน์ -นายจารึก สมบูรณ์ -นางจิวัสสา ท้าวเครือ -นางสาวนัยน์ทักษร กรอัยยสรวง ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

Read more

เลิกใช้แล้วมอบให้ forOldy

ขอขอบคุณคุณภัสสร์ศิริ เพิ่มพูน ที่มอบไม้ค้ำยันทัี่เลิกใช้แล้วสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายเพื่อไว้ให้บริการต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

คุณพ่อเลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ คุณจันทร์จิรา พันธุนิธิ บริจาคเก้าอี้นั่งถ่ายที่คุณพ่อเลิกใช้แล้วและบริจาคเงินสมทบการดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณจันทร์จิรา พันธุนิธิและคุณพ่อมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more