พบกับ forOldy @ GOOD SOCIETY EXPO เทศกาลทำดีหวังผล 9-11 มิถุนายน 2560

พบกับ forOldy และworkshop งานฝีมือจากผู้สูงอายุ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ พาวิลเลี่ยน   ผู้พิการและผู้สูงอายุ และ นำเสนอสารสำคัญ “สังคมร่วม รวมเราทุกคน” (Social Inclusion) 

Read more

รับสมัครเรียนร้อยมาลัย

  OldyWisdom – ร้อยมาลัยตามแบบไทย อาจารย์กบ    ผู้สนใจและเห็นความสวยงามของงานร้อยมาลัยจึงได้ลาอออกจากราชการ ตั้งใจเรียนเรื่องการร้อยมาลัยต่างๆ จากวิทยาลัยในวัง(หญิง) และเปิดร้านขายดอกไม้ พร้อมทั้งยินดีสอนการร้อยมาลัยแบบสวยงามและถูกต้อง ตามแบบมาลัยไทยในการใช้งานต่างๆ   เปิดสอนคอร์สละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง ค่าบำรุง/ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,000.-บาท

Read more