ของฝากคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณเหมือนฝัน ธารณธรรม ที่ได้นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้ผู้สูงอายุในโครงการฯ ขอให้คุณเหมือนฝัน ธารณธรรม มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ นะคะ

Read more

สนับสนุนกิจกรรมเพืีอผู้สูงอายุและโรงเรียนสองบาท

forOldy ขอขอบคุณ คุณณัฐกานต์ ล่องลม และ พี่ ๆ เพื่อนๆ รวมทั้งคุณหมอที่มอบขนม เครื่องดื่ม อุปกรณ์ ตุ๊กตาและเงินสนับสนุนกิจกรรมของโครงการเพืี่อผู้อายุเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณณัฐกานต์ ล่องลม ขอให้คุณณัฐกานต์ ล่องลมและ พี่ ๆ เพื่อนๆ รวมทั้งคุณหมอมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ      

Read more

น้ำใจจากงานน้ำหมากสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

forOldy ขอขอบคุณคุณป้าปลื้มใจ ปานจันทร์ที่ได้รวบรวมและส่งยาต่างๆ มาให้สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพฯ ขอให้ป้าปลื้มใจ ปานจันทร์ สมาชิกน้ำหมากสัมพันธ์ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ      

Read more

20 ปี กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ แม่สรวย เชียงราย

forOldy ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มคนเฒ่าแก่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในงาน NooJo Art & farm ขอให้มีพลังใจทำงานเพืี่อสร้างสรรค์สังคมไปนานๆ นะคะ    

Read more

สูงวัย สบายดี

การทำงานของโครงการ forOldy Project จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนพูดคุยกับอาสาสมัคร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือชุมชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด ตามสโลแกน สูงวัยอย่างสง่างาม เป็นการสร้างความสุขทางใจให้ผู้สูงอายุ โดยใส่ใจความเป็นอยู่และให้กำลังใจ (นิตยสารสารคดี เดือนธันวาคม 2560)                

Read more

การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมสูงวัย

วันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะภายใต้สถานการณ์สังคมสูงวัย (เครือข่ายด้านผู้สูงอายุและคนพิการ) ที่โรงแรม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ที่ให้โอกาส forOldy และเครือข่ายพลังผู้สูงอายุได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตินี้

Read more

เยี่ยมชมและสนับสนุน foroldy

foroldy ขอขอบคุณ คุณวิมลรัตน์ กังวานวาณิชย์และคุณทิพวัลย์ ศิริสุขเจริญพร ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เพลินวัย พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณวิมลรัตน์ กังวานวาณิชย์และคุณทิพวัลย์ ศิริสุขเจริญพร รวมทั้งครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเยี่ยมโครงการและสนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุเสมอมา ขอให้ อาจารย์ขวัญใจและคณะนักศึกษาทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

ร้านคุณตาคุณยาย : สิ่งของเหลือใช้…ที่ยังมีใครต้องการ

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางช่วยเชื่อมผู้ให้และผู้รับได้มาเจอกัน โดยเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว นำมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเล็กน้อย หรือหากอยู่ในสภาพดีก็ทำความสะอาดให้พร้อมใช้ ผู้ที่ต้องการใช้สามารถเลือกได้การเช่าระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงซื้อในราคาถูก แต่หากมีราคาสูงมาก สำหรับผู้มีรายได้น้อย ร้านคุณตาคุณยายก็พร้อมจะช่วยจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ตามสมควร      

Read more